تسمه انتقال قدرت

اکتبر 1, 2021
تسمه پروانه انتقال نیرو
تسمه پروانه انتقال نیرو
تسمه پروانه انتقال نیرو تسمه پروانه انتقال نیرو برای اتصال ایمپلر ها و پروانه های خنک کننده در موتورهای احتراق بکار میرود و چون تسمه پروانه […]
اکتبر 1, 2021
تسمه انتقال قدرت
تسمه انتقال قدرت
تسمه انتقال قدرت از تسمه های صنعتی پرکاربرد میتوان به تسمه انتقال قدرت که به صورت حلقه و یا کلاف باز تولید میشوند اشاره کرد. برای […]
خدمات تسمه

09126210385