جنس نوار نقاله زنجیری

اکتبر 1, 2021
تسمه پروانه انتقال نیرو
تسمه پروانه انتقال نیرو
تسمه پروانه انتقال نیرو تسمه پروانه انتقال نیرو برای اتصال ایمپلر ها و پروانه های خنک کننده در موتورهای احتراق بکار میرود و چون تسمه پروانه […]
خدمات تسمه

09126210385