فروش تسمه تایم خودرو

می 21, 2023
تسمه تایم خودرو
تسمه تایم خودرو
تسمه تایم خودرو تسمه تایم خودرو قطعه ای است که از بدنه ای لاستیکی تشکیل شده است و میل لنگ خودرو را به میل سوپاپ یا […]
اکتبر 2, 2021
فروش تسمه تایم
فروش تسمه تایم
فروش تسمه تایم تسمه تایم در خودرو برای تنظیم سرعت و حرکت موتور بکار میرود. در واقع وظیفه اصلی تسمه تایم این است که تغییر حرکت […]
خدمات تسمه

09126210385